Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρουσιάζει τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας mudsports.gr

 

Η χρήση της ιστοσελίδας mudsports.gr σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους που ακολουθούν.

Το mudsports.gr είναι ιστοσελίδα που δημοσιεύει κείμενα αθλητικής, επιστημονικής και κοινωνικής επικαιρότητας, καθώς και σχολιαστικά κείμενα ποικίλων κατευθύνσεων. Η σύνταξη της ιστοσελίδας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την εγκυρότητα των δημοσιευμάτων της, δεν αναλαμβάνει ωστόσο καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλήψεις στις οποίες μπορεί να προβεί οποιοσδήποτε αναγνώστης εξαιτίας ή με αφορμή την ανάγνωσή της. Τα δημοσιεύματα της ιστοσελίδας τονίζεται ότι έχουν πληροφοριακό ή/και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και δεν αποσκοπούν να υποκαταστήσουν τις συμβουλές ειδικών, στους οποίους οι αναγνώστες πρέπει να απευθύνονται σε σχέση με οποιαδήποτε δική τους απόφαση.

Το mudsports.gr προβλέπει σχολιασμό αναγνωστών στην ιστοσελίδα του. Σχόλια προσβλητικά είτε για πρόσωπα που αναφέρονται στα δημοσιεύματα του mudsports.gr είτε γενικότερα, καθώς και σχόλια ρατσιστικά, σεξιστικά ή με άλλον τρόπο υποστηρικτικά προς τον φασισμό ή την ακροδεξιά, δεν δημοσιεύονται. Επανειλημμένη κακή χρήση των σχολίων μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από την ιστοσελίδα.

Το mudsports.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια να απαντά στην αλληλογραφία και στα ερωτήματα που του απευθύνουν οι αναγνώστες του. Αν αυτό, ωστόσο, δεν καταστεί δυνατόν, δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για παράλειψη απάντησης σε οποιαδήποτε αλληλογραφία.

Το mudsports.gr διατηρεί λογαριασμούς σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter, το You Tube, το Instagram όπου αναρτά αποσπάσματα της ύλης του, συνδέσμους προς την ιστοσελίδα του και άλλο ενημερωτικό ή/και ψυχαγωγικό υλικό. Η δυνατότητα παρακολούθησης αυτών των λογαριασμών είναι ελεύθερη.

Το mudsports.gr δημοσιεύει διαφημίσεις. Το περιεχόμενό τους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των διαφημιζόμενων.

Το mudsports.gr κατά περίπτωση προχωρεί σε συνεργασίες «χορηγίας επικοινωνίας» με επιλεγμένους συνεργάτες. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να δημοσιεύσει καταχωρήσεις ή και να προβεί σε προωθητικές ενέργειες ή σε διαφόρων ειδών προσφορές προς τους αναγνώστες του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η σχέση του mudsports.gr ως χορηγού επικοινωνίας με τον συγκεκριμένο συνεργάτη θα δηλώνεται ρητά.

Ο τίτλος και ο λογότυπος της ιστοσελίδας ανήκουν στο mudsports.gr και η χρήση τους δεν επιτρέπεται παρά μόνο στο πλαίσιο συνεργασίας με την ιστοσελίδα και μόνον εφόσον έχει παραχωρηθεί έγγραφη άδεια.

Τα πνευματικά δικαιώματα της ύλης του mudsports.gr ανήκουν στον εκάστοτε συντάκτη ή άλλο δημιουργό και στο mudsports.gr.

Η αναδημοσίευση της ύλης του mudsports.gr επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: Οποιαδήποτε αναφορά σε δημοσίευμα του mudsports.gr συνεπάγεται την υποχρέωση αναφοράς του τίτλου του δημοσιεύματος, του τίτλου της ιστοσελίδας και του συντάκτη του δημοσιεύματος. Αν η αναφορά γίνεται στο διαδίκτυο, συνεπάγεται την υποχρέωση τοποθέτησης ενεργού συνδέσμου προς την ιστοσελίδα του mudsports.gr, με ευκρινή τρόπο. Η τοποθέτηση ενεργού συνδέσμου δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση αναφοράς του τίτλου του δημοσιεύματος, του τίτλου της ιστοσελίδας και του συντάκτη του δημοσιεύματος – και σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί μόνη η αναγραφή της λέξης «πηγή».

Tο mudsports.gr μπορεί να δημοσιεύσει τροποποιήσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις στα δημοσιεύματά του, χωρίς προειδοποίηση.

Tο mudsports.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια η ιστοσελίδα του να είναι πάντοτε online. Δεν αναλαμβάνει όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα καταστεί για οποιοδήποτε διάστημα μη διαθέσιμη.

Tο mudsports.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια η ιστοσελίδα του να παραμένει καθαρή από κακόβουλο λογισμικό. Δεν αναλαμβάνει όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Η ασφαλής περιήγηση στο διαδίκτυο αποτελεί ευθύνη του χρήστη της ιστοσελίδας, ο οποίος υποχρεούται να λάβει κάθε μέτρο προστασίας.

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας του mudsports.gr είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση της σύμφωνα με τους όρους αυτούς και την κοινή λογική. Οποιαδήποτε παραβίασή τους, καθώς και οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης στην ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο, θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό του χρήστη και σε όποια νομική κίνηση το mudsports.gr κρίνει ότι απαιτείται για την προστασία του.

Tο mudsports.gr μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους όρους οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Η χρήση της ιστοσελίδας του mudsports.gr σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους.